Фаховий коледж морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія" » Новости » Проведена акредитаційна експертиза у МКТФ НУ "ОМА"

23.06.21 в 10:00, у Коледжі відбудеться день відкритих дверей. Запрошуємо усіх бажаючих! Адреса: Маразліївска 40/42.

Проведена акредитаційна експертиза у МКТФ НУ "ОМА"

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  № 58-л від 13.02.2020р. «Про проведення акредитаційної експертизи» проводилася первинна акредитаційна експертиза у Морехідному коледжі технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія» з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою Судноводіння на морських шляхах зі спеціальності 271 Річковий та морський транспорт експертною комісією у складі:

Бердинських Борис Вікторович – доцент кафедри судноводіння і морської безпеки Навчально – наукового інституту морського флоту Одеського національного морського університету, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії;

Лопатньов Костянтин Костянтинович – завідувач судноводійного відділення Херсонського морського коледжу рибної промисловості.

  Комісія перевірила оригінали документів у Морехідному коледжі технічного флоту НУ «ОМА», що забезпечують правові підстави діяльності коледжу; організацію прийняття та роботу з формування контингенту здобувачів освіти; дотримання ліцензійного обсягу; відповідність освітньо-професійної  програми «Судноводіння на морських шляхах» навчальному плану; забезпечення педагогічними кадрами, документи про підвищення кваліфікації викладачів. Також комісія ознайомилася зі станом матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу у Морехідному коледжі технічного флоту НУ «ОМА»; перевірила навчально-методичне забезпечення освітнього процесу; наявність бібліотеки, читальних залів, бібліотечних фондів навчальної літератури, фахових періодичних видань, можливість доступу здобувачів освіти та викладачів до мережі Інтернет, наявність електронної бібліотеки; рівень об’єктивності оцінювання знань молодших спеціалістів під час виконання курсових робіт і  проектів. Комісія провела комплексні  контрольні роботи для перевірки рівня знань здобувачів освіти.

  За результатами перевірки експертна акредитаційна комісія встановила, що зміст підготовки фахівців, організація освітнього процесу, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення зі спеціальності 271 Річковий та морський транспорт за освітньо-професійною програмою «Судноводіння на морських шляхах» відповідає встановленим державним вимогам щодо акредитації та забезпечує державну гарантію якості освіти.

Просмотров: 402

Made and support byRosnovsky I.